Vandværker i område Sundeved

Avnbøl-Ullerup Vandværk

Vandværkets adresse Philipsborgvej 1A, Ullerup, 6400 Sønderborg
Vandværkets telefon

40 36 18 41

Vagttelefon

40 30 50 65

 

Vandværkets kontaktperson
Navn Kim S. Nielsen
Adresse Trekanten 9, Ullerup, 6400 Sønderborg
Mail audrift@outlook.dk
Hjemmeside www.avnbol-ullerup-vand.dk

 

Information om vandværket