Link fra Vandrådet

Sønderborg Kommune

Sønderborg Forsyning

Foreningen af Vandværker i Danmark

DANVA

Miljøstyrelsen

Naturstyrelsen

Ledningsejer registeret

GEUS

GEUS Grundvandsovervågning.