Formålsparagraf

 

Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejde mellem alle almene vandværker i Sønderborg Kommune, herunder at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver som:

Vandrådet kan derudover bistå vandværkerne i alle spørgsmål af administrativ, teknisk, og økonomisk art, samt i opgaver af fælles interesse, som f.eks. etablering af nødforsyning, lækagesporing mv..

Vandrådet udpeger medlemmer til Koordinationsforum i Kommunen.

 

Vandrådet i Sønderborg Kommune
Kystvej 6 a, 6320 Egernsund
CVR. nr.: 30 47 21 28

Nu foreligger der et godkendt Regulativ - klik her for at downloade skabelon

Der afholdes repræsentantskabsmøde i Ulkebøl - torsdag d. 25.4.2024 - vi starter kl. 18:00 med spisning..se invitation under Referater mv....