Vandværksdrift

En lille samling af diverse love og bekendtgørelser m.m.

 

Det offentlige

Vandforsyningsloven (Aktuel)

Kommunalt tilsyn med vandforsyning

Ledningsejerregistreret

Aut. som VVS-mester

Arbejde der må udføres uden aut. vandværkets godkendelse af ledningsarbejde m.m.

Vandværket

Vedtægter for vandværket

Normal regulativ for vandværket

Beredskabsplanlægning

Diverse håndbøger fra FVD

Takstblade

FVD's Ledelsessystem til vandværker, jf. ny bekendtgørelse

Information om diverse love m.m. indenfor vandforsyningsområde (Linkes til FVDs hjemmeside)

Lovgivning

Bestyrelsesarbejde

Vandværksdrift