Vandsamarbejdet i Sønderborg Kommune:

(Klik her for at se Bestyrelsen)

Dato: Overskrift:
16.11.2023 Budget 2023-2024
16.11.2023 Referat fra generalforsamlingen d. 16.11.2023
16.11.2023 Indlæg fra Sønderborg Kommune
16.11.2023 Indlæg fra Danske Vandværker
16.11.2023 Beretningen fra formanden
16.11.2023 Indkaldelse til generalforsamling i Vandsamarbejdet på Ulkebøl Forsamlingshus - vi starter kl. 19:00
15.10.2023 Mail fra Peter Petersen vedr. kommende generalforsamling
15.10.2023 Regnskab revideret 2022-2023
31.8.2023 Referat fra bestyrelsesmøde
2.3.2023 Referat fra bestyrelsesmøde
17.11.2022 Referat fra generalforsamlingen d. 17.11.2022
17.11.2022 Indkaldelse til generalforsamling i Vandsamarbejdet på Ulkebøl Forsamlingshus - vi starter kl. 19:00
17.11.2022 Revideret regnskab 2021 - 2022
17.11.2022 Forslag til ændringer af tilskudsmuligheder
17.11.2022 Forslag til takst
6.10.2022 Referat fra bestyrelsesmøde
25.8.2022 Referat fra bestyrelsesmøde
25.4.2022 Referat fra bestyrelsesmøde
17.1.2022 Referat fra bestyrelsesmøde
18.11.2021 Indlæg fra Sønderborg Kommune, Vand & Natur
18.11.2021 Referat fra generalforsamlingen i Vandsamarbejdet
18.11.2021 Budget 2021-2022 - tilrettet
18.11.2021 Indkaldelse til generalforsamling i Vandsamarbejdet på Ulkebøl Forsamlingshus - vi starter kl. 19:00
18.11.2021 Bestyrelsens forslag til bidrag til grundvandsbeskyttelse
18.11.2021 Forslag fra Broager Vandværk vedr. vedtægtsændring i Vandsamarbejdet
7.10.2021 Referat fra bestyrelsesmøde
14.9.2021 Referat fra bestyrelsesmøde
22.06.2021 Referat fra bestyrelsesmøde
17.6.2021 Beretning fra bestyrelsen
17.6.2021 Referat fra Generalforsamlingen 17.6.2021
17.06.2021 Indkaldelse til generalforsamling i Vandsamarbejdet
17.06.2021 Retningslinjer for støtte til sløjfning af boringer
21.04.2021 Referat fra bestyrelsesmøde
30.09.2020 Regnskab 2019/2020
25.08.2020 Referat fra bestyrelsesmøde_underskrevet
03.02.2020 Referat fra bestyrelsesmøde_underskrevet
03.02.2020 Paradigme for frivillige aftaler i BNBO
14.11.2019 Budgetindstilling 2020
14.11.2019 Referat fra Generalforsamlingen
14.11.2019 Beretning fra bestyrelsen
14.11.2019 Indlæg fra Sønderborg Kommune
14.11.2019 WepApp præsentation vedr. Oksbøl Skov
14.11.2019 Indkaldelse til generalforsamling
14.11.2019 Regnskab revideret 2018
14.11.2019 Budget 2020
14.11.2019 Forslag til vedtægtsændringer
09.05.2019 Referat fra bestyrelsesmøde
06.02.2019 Referat fra bestyrelsesmøde
06.09.2018 Referat fra bestyrelsesmøde
05.04.2018 Referat fra bestyrelsesmøde
18.01.2018 Referat fra bestyrelsesmøde
14.11.2017 Referat fra Generalforsamling
14.11.2017 Forslag fra bestyrelsen - Procedure for BNBO
14.11.2017 Bilag - Takster 2018 - 2021
14.11.2017

Regnskab 2016/2017

14.11.2017 Budget 2017/2018
14.11.2017 Program for Generalforsamlingen den 14. november 2017
21.09.2017 Referat fra bestyrelsesmøde
Januar 2017 Nyhedsbrev fra Vandsamarbejdet til vandværkerne, januar 2017
Januar 2017

Høringssvar til Sønderborg Kommune fra Vandsamarbejdet, januar 2017

09.01.2017 Referat fra Bestyrelsesmøde i Vandsamarbejdet d. 9. januar 2017
09.01.2017

Budget Vandsamarbejde 2016-2017

17.11.2016 "Stemmefordeling" til Generalforsamlingen d. 17.11.2016
17.11.2016 Referat fra Generalforsamlingen i Vandsamarbejdet d. 17.11.2016
26.10.2016

Referat fra Bestyrelsesmøde i Vandsamarbejdet d. 26.10.2016

01.09.2016 Referat fra Bestyrelsesmøde i Vandsamarbejdet d. 1.9.2016
11.05.2016 Referat fra Bestyrelsesmøde i Vandsamarbejdet d. 11.5.2016

 

Klik her for at se Vedtægter for Vandsamarbejde i Sønderborg Kommune

Klik her for at se Forretningsorden for bestyrelsen i Vandsamarbejdet

Klik her for at se artikel fra Jydske Vestkysten vedr. konstituering af bestyrelsen i Vandsamarbejdet

Klik her for at se Underskrevet Samarbejdsaftale mellem Vandsamarbejdet og Naturstyrelsen