NATURSTYRELSEN - EN NY STYRELSE I MILJØMINISTERIET            Pjece

Naturstyrelsen er Miljøministeriets nye styrelse for beskyttelse og benyttelse af vores natur, vores vand og vores landskaber.

Naturstyrelsen erstatter Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen.

Naturstyrelsen er bygget op af 22 enheder, fordelt i hele landet. Udgangspunktet for de 22 enheder er By og Landskabsstyrelsens miljøcentre og Skov- og Naturstyrelsens lokale enheder. Den lokale forankring skal sikre, at vi er tæt på borgerne og tæt på de kommuner, vi skal betjene.

Naturstyrelsen har nu et bredt ansvarsområde, der favner både naturoplevelse og et attraktivt friluftsliv for borgerne, en mangfoldig natur med rent vand ved kyster, i søer og åer, rent drikkevand samt attraktive byer – både at bo og arbejde i.

Ansvaret for miljøtilsyn og kontrol med landets store virksomheder flyttes til Miljøstyrelsen, der nu får 3 lokale enheder i hhv. Roskilde, Odense og Århus.

I forbindelse med sammenlægningen, er der ikke sket en væsentlig ændring i fordelingen af ansvarsområderne lokalt. Det vil derfor som udgangspunkt være de samme medarbejdere, der i fremtiden vil varetage opgaver indenfor f.eks. administration af naturbeskyttelsesloven og skovloven, vildtforvaltning, planlægning, grundvandsbeskytttelse, vand- og naturplaner og arealdrift m.v.

Henvendelse til Naturstyrelsen skal ske på de samme postadresser som tidligere. De nye mail-adresser findes på http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/ hvor der også er angivet den geografiske placering af Naturstyrelses lokale enheder. Naturstyrelsen får ét fælles telefonnummer: 72 54 30 00.

På vores hjemmeside www.naturstyrelsen.dk er Naturstyrelsens ansvarsområder nærmere beskrevet.

Med den solide forankring i alle dele af landet ønsker Naturstyrelsen at holde fokus på lokale ønsker og behov for dermed at skabe de bedste forudsætninger for et fortsat godt samarbejde.

Med venlig hilsen

Peter Ilsøe

Vicedirektør

Naturstyrelsen - Landsdel Syd

Naturstyrelsen Ribe - Sorsigvej 35 - 6760 Ribe - Tlf. 72 54 30 00 - rib@nst.dk - CVR 33157274 - EAN 5798000872660 - www.naturstyrelsen.dk