Medlemmer af fælleskoordinationsforum i de fire kommuner

Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder

 

Aabenraa Kommune Haderslev Kommune Sønderborg Kommune Tønder Kommune
Mogens Søndergaard Nielsen - F
Lars Aamand Øvig
Rud Friborg - F
Bente Fisker Hansen
Henrik Züricho - F
Marianne Reibke Thorsen
Poul-Frederik Christensen - F
Jørgen Nicolaisen
FVD:
Børge Nielsen
FVD:
Finn Jørgensen
FVD:
Peter Petersen
FVD:
Gert Motzkus
DANVA:
Karina Holdt Filtenborg
NN
Sundhedsstyrelsen (Embedslægen): Henrik L. Hansen (Suppleant Henrik Kirkeby)
Repræsentanter for landbruget:
DSH Landborådgivning Syd: Bo Secher
LHN: Karen Feddersen
LandboSyd: Britt Bjerre Poulsen
Sønderjysk Landboforening: Henrik Frandsen
Skovdistrikterne: Malene Quistgaard (Suppleant Helle Kold Jespersen)

- F = Formand

 

Referater fra møde i Koordinationsforum