Information for medlemmer af Vandrådet i Sønderborg Kommune

 
Tilbud fra Arwos vedr. slam fra Spildevands-beholdere
 
Møde i følgegruppen for Indsatsplan Sønderborg øst omfattende Vollerup-Ulkebøl og Huholt Vandværker den 3. april 2014
 
Møde mellem Vandrådet og Sønderborg Kommune (Vand og Jord) den 3. juli 2013
 
Diverse indlæg fra mødet den 19-06-2013
 
Diverse indlæg fra mødet i Vandrådet den 15. november 2012
 
Vandsamarbejde mellem Vandrådet og Sønderborg Kommune
 
Ny analyseaftale

Ny aftale mellem Eurofins og Vandrådet 2013 til 2017

Nye priser på analyser for 2013

Bekendtgørelse om tilsyn og vandkvalitet

Resultat fra undersøgelse om tilbud på vandanalyser

Vandprøvernes sammensætning

 
Indsatsplaner under udarbejdelse
Vejledning til 25 m beskyttelseszoner omkring boringerne

25 m Beskyttelseszone

Oplæg til indsatsplan for Nordals

Referat fra mødet den 20-03-2012

Referat fra møde den 07-11-2011

Svar fra Havnbjerg Vandforsyningsselskab

Svar fra Sønderborg Forsyning

Langesø Vandværks  svar til kommunen

 
Havnbjerg Vandforsynings klage til naturklagenævnet over indsatsplan Nordals
 
Regler og div. udtalelser vedr. betaling for vand til brandslukning
Artikel fra FVD ang. betaling for vand til brandslukning
Vejledning om vand til brandslukning
Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen ang. betaling for vand til brandslukning
 
Forslag til takstblad og nyt regulativ udarbejdet af FVD     Fremlagt på Vandrådets møde den 17-11-2011
Forslag til Takstblad Word               Forslag til Takstblad PDF     Vejledning til Takstblad
Forslag til nyt regulativ PDF  NY        Forslag til nyt regulativ WORD    Vejledning til Regulativ    
 
Tilbud på analyser fra Eurofins og Højvang (Gammel aftale)
Tilbud fra Eurofins
Tilbud fra Højvang
 
El aftale
Ny Elpris aftale for 2014 til 2016
Følgebrev elpris aftale 2011 til 2013
Elpris aftale 2011 til 2013
El aftale 2011 til 2013 Vandværker der er med
Følgebrev til vandværkerne om billig el Gammel aftale
Tilmeldingsblanket Gammel aftale
Liste over vandværker der er tilsluttet Gammel aftale
 
Diverse referater fra FVD´s Regionsmøder for Vandrådene
 
Koordinationsforum
Kopi af FVD's brev til kommunerne om etablering af koordinationsforum.
 
Beredskabsplanlægning
Oplæg til beredskabsplanlægning fra Region Syd
 
Møde med Miljøafdelingen i Sønderborg Kommune
 
Diverse vedrørende indberetning af målerdata
Kopi af Vandrådet for Aabenraa Kommune brev angående indberetning af måleroplysninger.
FVD's vejledninger om indberetning af flytteoplysninger (uden målerdata).
FVD's vejledning om indberetning af måleroplysninger.
 
Indgående post fra vandværkerne
Brev fra Guderup Vandværk om forurening og forsyningssikkerhed
 

Det kan bl.a. være

Diverse aftale

Lovgivning m.m.