25-03-2013

Formanden for Vandrådet Torben Bang Nielsen har valgt, at trække sig tilbage med øjeblikkelig varsel. Bestyrelsen beklager denne beslutning og takker for hans indsats. Ind til bestyrelsen har konstitueret sig efter Repræsentantskabsmøde, har Arne Ljungmann Pedersen indvilget i at overtage.


18-11-2010

På det ekstra ordinære repræsentantskabsmøde der blev afholdt den 17-11-2010 blev bestyrelses forslag til nye vedtægter vedtaget. De nye vedtægter lægges ud på hjemmesiden, sammen med referatet.


Ny hjemmeside

Efter aftale med Vandrådet i Sønderborg Kommune, har jeg revideret den nuværende hjemmeside. Resultatet er blevet den side, I nu ser her.

 

Håber den falder i alles smag, men har I ønsker eller andre ting, som kan gøre siden endnu bedre, er I altid velkomne til at komme med indlæg.

 

Jeg har blot et enkelt hjertesuk, og det er til alle vandværker i kommunen om, at kontrollere de data Vandrådet råder over, og hvis der er rettelser hertil, at bruge den rettelsesformular, som ligger på siden. Således at dataerne altid er opdateret, det er også et stort ønske fra miljøafdelingen i kommunen. Vi er meget interesseret i en mailadresse til hvert vandværk, man har altid mulighed for at oprette en gratis mail.

 

Intern info er beregnet til information af diverse breve og andre aftaler som kun vedrører vandværkerne, derfor vil der kun blive adgang med password. Vandværkerne får udleveret passwordet på mødet den 17. november, eller kan kontakte webmaster, som så sender det.

Med venlig hilsen

Lars Branderup Hansen

Webmaster


Møde om grundvandskortlægning og indsatsplaner i Nordborg

Sønderborg Kommune, Vand og Jord afholdt et informationsmøde for vandværkerne i det nordlige område på Als, mødet blev afholdt Tirsdag, den 4. maj 2010 på Nordborg Gl. Rådhus

Referat og kortmateriale kan ses på følgende link

Referat

Kortmaterialet