Indvindingstilladelser Vand og Jord Sønderborg Kommune

Indlæg om indvindingstilladelser på mødet den 16-04-2013