Indsatsplaner for beskyttelses af grundvand i Sønderborg Kommune

Indvindingstilladelser

Vandforsyningsplanen for Sønderborg Kommune

Orientering fra Vand og Jord

Normal regulativ for vandværkerne

 

 

 

 

 

Diverse fra Vand og Jord

Oplæg/status omkring coliformebakterier 17-11-2010

Susanna's oplæg til mødet 20-11-2013